Kalendarium podatnika

8 grudnia 2014 roku

  • karta podatkowa

Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej

  • CIT

Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

10 grudnia 2014 roku

  • ZUS     

W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

  • VAT 

Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

15 grudnia 2014 roku

  • ZUS

Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników

22 grudnia 2014 roku

  • PIT

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 

  • CIT

Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych

 

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

29 grudnia 2014 roku

  •  VAT

Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc – VAT 7.

  • Akcyza

Podatnicy podatku akcyzowego rozliczający akcyzę

 

prowadzenie księgowości poznań, biznesplany poznań, analizy poznań, kadry, płace poznań, urzędy poznań, zus poznań